Jdi na obsah Jdi na menu
 


2019_09_19_Třídní schůzky

22. 9. 2019

Třídní schůzky – 19. 9. 2019

 1. Zhodnocení adaptačního kurzu „Ladění“ a jeho vyúčtování – vráceno 500,- Kč rodičům přímo na schůzce, 60,- Kč bude postupně vraceno prostřednictvím dětí po rozměnění peněz.
 2. Informace o školním a klasifikačním řádu – rodiče potvrdí to, že se s ním seznámili podpisem v diáři.
 3. Rodiče byli seznámeni se školními webovými stránkami.
 4. Rodičům byly představeny třídní webové stránky a webové stránky pro matematiku.
 5. Aktualizace IVP -  rodiče, jejichž děti mají prošlé vyšetření, byli vyzváni k objednání se na kontrolu v PPP, třídnímu učiteli byly předány informace o vyšetření u některých nových žáků třídy.
 6. Rodiče byli seznámeni se Školním poradenským pracovištěm, kde jsou žákům k dispozici psycholožky a speciální pedagožka.
 7. Rodiče byli informováni o nutnosti mít oddělené rodičovské a žákovské přístupy na Škole Online a principech omlouvání svých dětí a kontrole známek a chování pomocí tohoto programu.
 8. Rodiče byli informováni o novém systému placení do třídního fondu prostřednictvím programu Školní program. Rodiče byli informováni o způsobu registrace do tohoto programu. Na základě pozdějších informací bude provedena registrace jiným způsobem – zajistí si ji sami rodiče – informace o postupu registrace všichni obdrží.
 9. Rodiče byli informováni o organizaci rodičů SPOUŠ-Ť a možnosti uhradit dobrovolný příspěvek 200,- Kč na žáka za pololetí na účet tohoto spolku. Rodiče byli seznámeni s webovou stránkou této organizace (www.spoustjilove.webnode.cz), kde jsou k dispozici informace o využívání takto získaných finančních prostředků.
 10. S rodiči byl probrán význam školního diáře.
 11. Rodiče byli informováni o snaze vést žáky k aktivnímu sebehodnocení své práce, jednak prostřednictvím školního diáře, jednak formou dílčích hodnocení po ukončení jednotlivých prací v matematice a v přírodopise.
 12. Rodiče byli informováni o snaze využívat výuku i speciálně část třídnických hodin pro rozvoj efektivního učení a vnitřní motivace.
 13. Rodiče byli informováni o tom, že škola na jaře obhájila mezinárodní titul Ekoškola a ten jí přísluší na další 4 roky. Dále v loňském roce získala škola titul Světová škola. Ve škole v rámci rozvoje demokracie a osobnostní výchovy pracuje Ekotým a žákovský senát.
 14. V rámci Evropského týdne mobility škola pořádala kampaň za šetrnější a bezpečnější způsoby dopravy – součástí kampaně bylo monitorování cest do školy žáky a učiteli, monitorování počtu aut před vyučováním u školy před a po kampani a Jílovská cyklojízda, které se zúčastnilo téměř 60 cyklistů a na jejím konci bylo uskutečněno setkání s panem starostou města Jílového p. Peškem – byly mu předány podněty na zlepšení stavu a zvýšení bezpečnosti, které jsme vytvořili na základě zkušeností z monitorování nebo které jsme obdrželi od rodičů.
 15. Rodiče byli seznámeni s akcí Obědy zdarma a zájemcům byly rozdány příslušné formuláře.
 16. Rodiče byli seznámeni s možností zřídit svým dětem kartu ISIC a zájemcům byl předán příslušný formulář.
 17. Rodiče byli seznámeni s možností doučování pro děti ohrožené školním neúspěchem – ČJ – p. uč. Zemanová, M – p. uč. Havelka (v rámci školních šablon), individuální jednorázové doučování si mohou v případě potřeby žáci domluvit se svými učiteli/učitelkami v rámci jednotlivých předmětů.
 18. Rodiče byli seznámeni s nabídkou kroužků, které budou v případě dostatečného zájmu otevřeny od pondělí 23. 9. 2019. Nabídka kroužků je pro zájemce k dispozici na školním webu.
 19. Rodiče byli informováni, že žáci 6. tříd byli vybráni ČŠI na testování z matematiky.
 20. Rodiče byli seznámeni s novou koncepcí dělení do skupin na AJ – zůstávají kmenové třídy, je ale vytvořena i skupina pro žáky ohrožené školním neúspěchem a skupina pro děti nadané. Rodiče byli též seznámeni s přítomností rodilého mluvčího Braina ve škole.
 21. V případě potřeby si rodiče mohou domlouvat osobní konzultace s jednotlivými učiteli prostřednictvím školního emailu.
 22. Rodiče byli informováni o tom, že je žákům k dispozici školní knihovna.
 23. Rodičům byly představeny nejbližší akce
  1. 21. 9. – pochod za Šlojířem
  2. 25. 9. sběr papíru
  3. říjen – výstava Stopy totality – příběh politických vězňů z 50. let 20. st.
  4. 31. 10. – 1. 11. – ředitelská volna
  5. listopad – výstava k 17. 11. 1989 – přímo 17. 11. odpoledne proběhne akce ve škole
  6. listopad – prosinec - tripartity
  7. Advetní jarmark