Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní akce

Příspěvky

Prázdninová soutěž o přírodě v ČR a přání krásných prázdnin.

29. 6. 2020

Ahoj šesťačky, šesťáci 

nabízím vám účast v prázdninové poznávací přírodovědné soutěži. Každý týden vám emailem přijde prezentace s 12 fotografiemi živočichů, rostlin či přírodních objektů, které je možno nalézt v naší republice. Máte týden na to, určit, co je na obrázcích a poslat mi emailem svoje odpovědi. 

Soutěž je zcela dobrovolná - je určená těm, kteří chtějí přírodu v naší republice více poznat a nechat se inspirovat k jejímu samostatnému zkoumání a prožívání. Můžete se zapojit třeba jen do některých kol - záleží opravdu jen na vaší chuti a času.

Sem budu postupně umisťovat zadání jednotlivých kol (vždy v neděli) a řešení uzavřených kol (vždy v pondělí). Zadání budu též posílat na váš školní email.

Přeji vám tímto také ještě jednou krásné prázdniny plné zajímavých prožitků a setkání. Opatrujte se, těším se na vás v září.

Honza Vrtiška

Zadání a řešení ukončených kol a zadání aktuálního kola soutěže naleznete v další části článku.

 

2020_06_23_Výlet do Vlčí rokle a opuštěných lomů

24. 6. 2020

Ještě před koncem tohoto zvláštního školního roku jsme se chtěli alespoň jednou sejít. Při online hlasování jsme si vybrali směr na Vlčí rokli a tajuplné opuštěné lomy v Požárských lesích - část z nás totiž tato místa vůbec neznala. Vydala s námi i Maja, která poslední tři roky trávila v zahraničí a někteří spolužáci ji vlastně nemohli znát, protože přišli do jílovské školy na počátku šesté třídy. 

Rozdělili jsme se do 3 týmů a v terénu sehráli několik her na spolupráci. Také jsme si rozdělali v jednom trampském tábořišti ohýnek a někteří si opekli cosi k snědku. Podle ohlasů největší úspěch měla hra Džungle a trocha adrenalinu na balvanech ve Vlčí rokli. 

Fotografie z akce naleznete zde.

Teď ještě v pátek pro vysvědčení a pak huráááááá na prázdniny.  Snad si je hezky užijeme a snad bude příští školní rok již normální, vylepšený o dobré nápady z doby letošní koronakrize.

 

 

2020_06_12_Samostatné dlouhodobé práce

14. 6. 2020

Již na konci prvního pololetí jsme vytvořili nabídku samostatných prací - měli jsme během druhého pololetí zvládnout tři - mohli jsme si vybrat z nabízených témat (případně si nechat schválit téma svoje) a z pěti způsobů zpracování:

- lapbook

- prezentace

- video

- badatelská aktivita

- hra

V důsledku "koronakrize" jsme jednu práci ubrali, protože se nám zkomplikovala možnost konzultací, ale i získávání podkladů mimo své bydliště. Přesto byla pro nás připravena náročná výzva.

 

 

2020_06_11_Týmové práce

14. 6. 2020

Domácí výuka (sice zpestřená online hodinami) podporuje individuální přístup k výuce. Každý jede prostě na sebe a buď zvládá, nebo potřebuje nějakou podporu, kterou využije či nikoliv.

Pokusili jsme se tento model trošku narušit tím, že jsme zadali práci náhodně vylosovaným týmům. Tyto týmy měly jedinou výhodu - dopředu znaly názvy témat, z kterých si mohou vybírat: 

  • Nohy hmyzu a jejich přizpůsobení.
  • Mimeze a mimikry u hmyzu (mimeze – nenápadnost, maskování; mimikry – výstražné zbarvení a chování).
  • Rychlost pohybu hmyzu.
  • Stonožky a mnohonožky – rozdíly mezi nimi.
  • Čmeláci či včely.
  • Potravní řetězce a sítě kolem nás.
  • Krychle kolem nás.
  • Kvádry kolem nás.
  • Vlastní téma, které ale musí být v souladu s tím, co bereme nebo budeme brát.
 

2020_06_09_Terénní_přírodovědná a herní exkurze

10. 6. 2020

V úterý 9. 6. se většina naší třídy sešla před školou. Neviděli jsme se několik měsíců. Takže bylo hodně témat, které jsme si společně (v bezpečném kruhu) nebo ve skupinkách potřebovali probrat. A navíc jsme měli jeden terénní úkol – v praxi si ukázat alespoň část toho, co jsme se v druhém pololetí učili v přírodopisu – tedy navštívit svět bezobratlých živočichů – seznámit se s některými zástupci hlavně členovců, prozkoumat jejich styl života a životní strategie a na základě jejich výskytu ohodnotit kvalitu prostředí, které jsme zkoumali.

 

 

2020_05_18_Trojúhelníky kolem nás

21. 5. 2020

V rámci matematiky se již dlouho zabýváme trojúhelníky - trochu s nimi počítáme, ale hlavně je třídíme a rýsujeme podle zadaných pokynů. Víme už, co jsou to výšky i těžnice a používáme je při složitějších konstrukcích. Při konstrukční úloze si nejprve vytvoříme náčrt, abychom si zadání lépe představili a pak si rozmýšlíme postup - co musíme krok za krokem udělat a hned si své kroky zapisujeme - děláme tzv. rozbor úlohy a její zápis pomocí geometrického jazyka. Trochu to připomíná tvorbu kuchařského receptu či návodu na obsluhu nějakého přístroje. Vymyslet recept, vymyslet postup konstrukce - to je to nejtěžší. Pak už zbývá jen krok za krokem postup zopakovat při samotné konstrukci. Tady zase ale musíme dbát na kvalitu rýsování. Takže je to celé docela fuška.

V poslední době jsme také hledali příklady trojúhelníků kolem nás, fotili je a pojmenovávali podle stran a úhlů. Několik našich nálezů najdete ve fotogalerii zde

 

2020_05_07_Hodnotíme zadávané práce a online výuku

10. 5. 2020

Zadání je jednoduché - odpovězte na 2 následující otázky:

Které úkoly, výzvy, aktivity napříč vyučovacími předměty mě při domácí výuce nejvíce zaujaly?

Jak bych dosud hodnotil/a online výuku?

A jaké byly naše odpovědi?

 

2020_04_30_Učili jsme se o kroužkovcích

1. 5. 2020

Dalším zajímavým kmenem živočichů, jsou kroužkovci. 

Řadě lidí se asi kvůli svému vzhledu nelíbí, ale to je tak všechno, co s tím mohou dělat. Do kmene patří některé druhy, bez jejichž existence by nemohla fungovat ani lidská civilizace - např. žížaly.

 

2020_04_22_Využíváme pro výuku aplikace Google

1. 5. 2020

Domácí výuka trvá již déle než měsíc a za tu dobu se poměrně výrazně proměnila.

Úplně na začátku dostali žáci poslední den prezenční docházky vytištěné pracovní listy, hned vzápětí začala škola masivně využívat aplikaci Škola Online, která do té doby byla převážně využívána jako úřednický program pro evidenci žáků, rozvrhů, absencí a klasifikace. Nyní se změnila v zdánlivě bezednou nádobu, do které bylo možno z jedné strany (té učitelské) sypat zadání úkolů a z druhé strany vypracované práce od žáků. Bezednost prostoru byla velmi iluzorní a velmi brzy začal prostor přetékat - to znamená, že se do něj už nic nevešlo. Prostě nebyl dimenzován na to, že se v něm budou hromadit 5 - 15 MB soubory fotografií či prezentací, které sloužily jako důkaz žákovské domácí práce. Škola sice přikoupila další prostor, učitelé začali intenzivně mazat (a v lepším případě před tím i někde zálohovat) žákovské soubory, ale byl nejvyšší čas, posunout se kousek dál. 

Kreativita žáků i učitelů se stupňovala - všichni se učili pracovat s nejrůznějšími aplikacemi - uvedu jen na příklad YouTube, Movie maker, Bandicam, Quizziz, Flippity, ... 

A pak nastal další průlom. Všichni zaměstnanci i žáci školy získali svůj školní účet na Google systému - ten obsahoval jednak školní gmail, ale řadu dalších aplikací - např. disk, na který si každý může ukládat neomezeně velké množství materiálů a tyto materiály se dají sdílet, dále kalendář, kde si každý může plánovat a zaznamenávat úkoly, Google meet, kde se mohou všichni setkávat např. při online hodinách, konzultacích či při poradách a v neposlední řadě i Google Classroom, což je vlastně virtuální třída s kurzy, které učitelé připravují pro žáky a ti se do nich zapisují a společně pak spějí k světlejším zítřkům.

Stále se všichni učíme nové věci a naplňujeme tak jednu starou myšlenku - pokud jsem se dnes naučil něco nového, znamená to, že jsem živý. 

Už nyní jsme zvědaví, jaký další level nás čeká.

Honza Vrtiška

 

2020_04_18_Učíme se o měkkýších

21. 4. 2020

Domácí výuka stále trvá, školy jsou zavřené a nám nezbývá nic jiného, než se prokousávat poznáváním přírody v rámci online výuky a formou úkolů a výzev, které dostáváme od učitele.

Naposledy jsme se učili o měkkýších (je to první kmen živočichů, s jehož zástupci se můžeme poměrně běžně setkat i v naší přírodě) - k dispozici jsme měli kromě učebnice i infolist, odkazy na několik webových stránek a videí a také výzvy - zpracujte vztahy mezi plži, mlži a hlavonožci formou Vennových diagramů, bádejte v terénu (jsou ulity plžů pravotočivé či levotočivé - nebo je to pokaždé jinak, jak rychle se plži pohybují a na čem jejich rychlost závisí - tyto úkoly byly dobrovolné. Také jsme měli zjistit, proč je Sázava evropsky chráněná (jako EVL - evropsky významná lokalita v rámci Natury 2000) a jak to souvisí s měkkýši.

A jak jsme si s tím poradili, to najdete v ukázkách ve fotogalerii zde.

 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5

následující »