Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní akce

Příspěvky

2023_06_01_Rockopera

4. 6. 2023

1.6.2023 jsme s kulturním seminářem hudebka vyjeli do Prahy do Rockopery na večerní představení Faust. 

Příběh byl založený na normálním Faustovi, akorát byl zpívaný rockmetalovou muzikou. 

Začátek byl neobvyklý,- pět herců, kteří byli oblečeni jako příšery,  začalo chodit po sedačkách mezi diváky a plivátkem na nás plivat kusy papíru. Měli představovat někoho, kdo se úplně zbláznil. Avšak ve hře měli důležitou roli, celý příběh následně uvedli a nakonec i ukončili.

Představení bylo hodně propracované, pohrávalo si s každým detailem a rekvizitami. Například se v pódiu otevřela podlaha a z ní vyšli tanečníci s ohněm a nebo vystupovali i vzdušní akrobati na šálách. 

Celá hra probíhala za doprovodu neskutečné kapely, diváci si to moc užívali, to bylo slyšet na tom nejbouřlivějším potlesku.

Díky tomu, jak moc jsme tleskali a křičeli, jsme nakonec dostali trsátko od jednoho kytaristy, a díky paní učitelce Doudové, která se s jedním kytaristou znala, jsme se s nimi mohli vyfotit.

Byl to neobvyklý zážitek a všichni jsme si to užili!!!

Zapsala Terka Loužecká

Názory účastníků:

"Tuhle muziku poslouchám a bylo to z hlediska hudby fakt skvělý hodně energie a napětí kolem. Vadili mi lidi, kteří si to neužívali. Šla bych klidně znovu, moc se mi to líbilo." Terka Loužecká
"Mně se Rockopera líbila. A byla jsem ráda, že jeden z muzikantů se šel s námi i pobavit a pochválil mladou generaci, že umíme dělat dobrou atmosféru." Zuzka Maršálková
"Bylo to skvělý, nerozuměla jsem příběhu, nechtělo se mi domů, chci jít znovu :)." Terka Bittnerová
"Čtvrteční Rockopera se mi líbila a užil jsem si to. Příběh o Faustovi z toho moc poznat nešel, každopádně po hudební stránce to bylo super. klidně bych si to někdy zopakoval." Jakub Pešek
"Bylo to skvělý! Moc jsem si to užila i přesto, že na tenhle typ muziky moc nejsem. Hudby byla skvělá a lidi příjemní. Libilo se mi, že to bylo pestré. Šla bych klidně znovu 10/10!" Terka Hemrlová
"Bylo to skvělý, moc mě to bavilo a líbilo se mi, jak byla hudba hlasitá. Oceňuji i kostýmy, které se jim povedly. Příběh jsem nepochopila, ale i tak bylo představení zábavné. Moc jsem si to užila a šla bych klidně znova."
 
Několik fotek zde
 
 

2023_05_30_Simulační hry na téma EXPONENCIÁLNÍ RŮST a UDRŽITELNÝ STYL ŽIVOTA

2. 6. 2023

V rámci globální výchovy jsme odvozovali dva pojmy, které souvisí s životem naší civilizace – jeden popisuje nebezpečný, ale bohužel v současnosti stále dominantní trend, druhý zase styl života, ke kterému by bylo dobré dospět.

A vše jsme zvládali formou několika simulací. Simulační aktivity jsou sice zjednodušením reality, ale mohou docela názorně ukázat trendy a důsledky našich rozhodnutí.

Podrobnosti v další části textu:

 

2023_05_16_Ověřujeme novou učební lekci - (Nejen) klimatické souvislosti v grafech

21. 5. 2023

 

V rámci spolupráce s neziskovou organizací Člověk v tísni jsme již několikrát ověřovali jejich výukové lekce. Naposledy nyní, v úterý 16. 5.

Dvouhodinová lekce (Nejen) klimatické souvislosti v grafech propojuje znalosti a dovednosti z matematiky a globální výchovy a pomáhá kromě jiného rozvíjet u žáků kompetence související s čtením, porozuměním a interpretací různých typů grafů a vztahů mezi nimi. Seznamuje žáky s pojmy korelace (podobný průběh více souborů dat a kauzalita (vztah, kdy soubory dat spolu úzce souvisí v podobě příčiny a následku) a vytváří podmínky pro pochopení pravidel, která je potřeba dodržet, aby se kauzální vztah mezi dvěma soubory potvrdil nebo vyvrátil.

Pracovali jsme s různými soubory dat znázorněných v podobě grafů, nejvíce jsme se ale soustředili na vztahy mezi rostoucí koncentrací skleníkových plynů a nárůstem průměrné teploty.

Podrobnosti v další části článku.

 

2023_05_10_Goniometrické funkce v terénu

17. 5. 2023

V matematice se zabýváme trigonometrií, tedy využíváním goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku. S využitím znalosti velikosti jednoho ostrého úhlu a délky jedné strany v tomto trojúhelníku můžeme vypočítat s využitím goniometrických funkcí délky zbývajících stran – např. výšku stromu, budovy, stožáru, …, šířku řeky či nějakého dalšího nepřístupného terénu atd.

Po hodinách strávených tréninkem ve třídě jsme vyrazili do terénu ověřit, zda jsme schopni teoretické poznatky uplatnit v praxi. Vzali jsme si s sebou pásma a do mobilních telefonů nainstalovali aplikace na měření svislých úhlů (např. aplikace Clinometr) nebo vodorovných úhlů (např, aplikace Protractor).

Pracovali jsme v týmech a měli jsme zvládnout 3 úkoly – vypočítat šířku zadaného objektu, šířku daného pásu a převýšení svahu. Ke všem úlohám jsme si vedli protokoly a následně ověřovali přesnost své práce porovnáním (a výpočtem chyby v procentech) se skutečnými rozměry daných objektů.

U většiny týmů se poměrně dobře podařilo zvládnout výškové úlohy (za kvalitní práci byl považován výpočet s chybou menší než 10 %, často byla chyba dokonce menší než 5 %), horší to bylo s určováním šířky, protože některé týmy měly problémy správně použít aplikaci ne změření úhlu a ani selský rozum nepomohl. Je to ale poučení do příště, protože chybami se člověk může učit (pokud chce).

Několik fotografií z akce zde

Zapsal J. Vrtiška

 

2023_05_02_Simulační hra – Jak se žije v Podnebíně

17. 5. 2023

V rámci globální výchovy se poměrně podrobně zabýváme klimatickými změnami – zabývali jsme se jejich příčinami (nárůst množství skleníkových plynů v atmosféře) a důsledky v současnosti i v budoucnosti. Bavili jsme se o závěrech Pařížské konference v roce 2015, kde se státy světa dohodly na tom, že udrží nárůst průměrné globální teploty výrazně pod 2 °C ve srovnání s úrovní před průmyslovou revolucí a budou pokračovat v úsilí udržet ji pod 1,5 °C – zatím tato teplota stoupla o zhruba 1,2 °C.

Bavili jsme se také o způsobech řešení na světové, národní, regionální i osobní – ať už se jedná o opatření mitigační, která mají snižovat produkci skleníkových plynů, nebo o opatřeních adaptačních, která nás mají připravit na problémy (se suchem, s extrémy počasí, …), které klimatická změna přinese.

Při simulační hře Jak se žije v Podněbíně jsme se zkusili vžít do rolí členů obecního zastupitelstva, které s daným obecním rozpočtem přemýšlí o realizaci různých adaptačních opatřeních, aby dopady klimatických změn co nejvíce snížily.

Byli jsme rozděleni do 4 týmů (tedy do zastupitelstev 4 obcí) a v jednotlivých kolech (ty představovaly roky), vybírali z nabídky opatření, která chceme v obci realizovat (např. obnovovat mokřady, vytvářet zelené střechy, vysazovat městskou zeleň, budovat protipovodňové zátarasy, vytvářet suché poldry, zajištovat světlé fasády, …) – museli jsme samozřejmě hlídat rozpočet a také reagovat na náhodné projevy počasí – jednou jsme např. čelili extrémnímu suchu, jindy stoleté povodni či ledovce.

Hra byla hodně spojena s počítáním na kalkulačkách a celé naše úsilí muselo směřovat k naplňování dvou cílů – aby naše obec byla na extrémy počasí adaptována tak, že škody, které při nich vzniknou obec nezruinovaly a aby byli lidé v obci spokojeni s úrovní života.

Hra určitě splnila svůj účel – vedla k žáky k přemýšlení nejen o dopadech klimatických změn, které již nyní můžeme vidět kolem sebe a s kterými se budou určitě během svého života potýkat, ale hlavně jim ukázala jednu z cest, jak se s problémy vypořádat – důležitý je zájem a aktivní přístup na různých úrovních – každý z nás má na klimatických změnách nějaký podíl, ale každý má zároveň mnoho možností, jak jejich dopady snížit.

Několik fotografií z akce zde

Zapsal Jan Vrtiška

 

2023_04_26_Oslava Dne Země

28. 4. 2023

Ve středu 26. 4. 2023 proběhla celoškolní oslava Dne Země. Tento svátek si sice celá planeta připomíná 22. 4., ale nám se z časových a organizačních důvodů hodilo si tento den připomenout až ve středu.

Celý letošní ročník byl zaměřen na klimatickou změnu. Hlavním organizátorem byl Ekotým, který připravil témata a obsahy jednotlivých stanovišť, vlastní přípravu a obsluhu těchto stanovišť pak zajišťovali zástupci tříd. Cílem bylo dozvědět se klíčové informace o příčinách a dopadech klimatických změn a v neposlední řadě se zamyslet nad možnostmi mitigačních a adaptačních opatření z pozice jednotlivce, obce i státu. Za mitigační opatření jsou považovány kroky, které snižují produkci skleníkových plynů, případně se jim daří snižovat koncentrace těchto plynů v atmosféře. K adaptačním opatřením patří činnosti, které nám pomůžou se přizpůsobit dopadům klimatických změn, které již nastávají a ve větší míře v budoucnu nastanou.

Naše třída měla na starosti dvě stanoviště – v jednom z nich jsme hraním rolí seznamovali žáky s principy skleníkového efektu, na druhém jsme představovali chráněná území v okolí Jílového formou kvadrixesa – tým na stanovišti měl za úkol propojit název chráněného území, jeho stručnou charakteristiku, lokalizaci na mapě a ilustrační fotografie.

Zbytek třídy se v rámci patronátu staral o týmy prvňáčků.

Na stanovištích úspěšné týmy získávaly čísla, která následně proměnily v písmenka, z nichž složily tajenku. Pro mladší žáky bylo připraveno 10 stanovišť, pro starší 12.

Program byl komplikován klasickým dubnovým počasím – chvilkama pršelo a bylo zima, chvilkama svítilo sluníčko. Kdo s takovýmto průběhem počítal a připravil se na to, neměl problémy.

Úplně na začátku ještě deváťáci s prvňáky pod dohledem zahradníka a pomologa p. Ptáčka vysadili na školní zahradu 4 nové stromky – krajové odrůdy jabloní. Na prvňácích teď bude, aby se o stromky dobře starali, aby až budou v devítce, si mohli pochutnat na dobrých jablíčkách.

Několik fotografií z akce zde

Zapsal Honza Vrtiška

 

2023_04_25_Divadelní představení KRAJINA 0

28. 4. 2023

V úterý 25. 4. 2023 jsme si dali ráno sraz před Divadlem na Fidlovačce, kde na nás čekala generálka zajímavé divadelní produkce KRAJINA 0.

Cestu každý volil individuálně, a i když někteří před cílem trošku bloudili, nakonec ji všichni šťastně a včas zvládli. Byl to trénink na příští rok, kdy se většina z nás bude muset po Praze samostatně pohybovat denně.

Celý sál byl zaplněný – složení diváků bylo ale hodně zajímavé – zhruba dvě třetiny sálu tvořili žáci základních a středních škol, zbytek obsadili senioři.

Divadlo bylo vlastně unikátním divadelním projektem, ve kterém se řešily vztahy teenagerů a jejich rodičů. Střetávaly se zde dva světy, prolínalo se zde odlišné vnímání reality, snů a ideálů, dva způsoby vyjadřování, digitální technologie, nadpřirozené schopnosti hrdinů, používání magie a nostalgie, vnímání dobra a zla jako ve starých pohádkách. Zápas, který může být v důsledku očistný. Zvláštní postavou byl multimediátor, kterého představoval známý youtuber Kovy – chvilkama byl pomocníkem, chvilkama zlověstným chrličem frází.

Podrobněji obsah nebudeme prozrazovat – divadlo můžete sami navštívit – 2. 5. má svoji premiéru.

Po představení bylo možno se setkat s herci i s režisérkou a o svých pocitech z představení si s nimi popovídat, případně si ujasnit nejasnosti či se zeptat na historii celého projektu.

Odkaz na stránky projektu: zde

 

2023_04_21_Beseda s Václavem Marhoulem

28. 4. 2023

Ve čtvrtek 20. 4. 2023 se všichni žáci osmých a devátých ročníků sešli na besedě s panem Marhoulem. Pan Marhoul je známý režisér, scénárista, producent, manažér a podnikatel a herec, a také bývalý voják (má hodnost majora v záloze). Sedm let působil jako generální ředitel Filmového studia Barrandov. Vykládal nám téměř 2 hodiny o tom, jak se od dětství dostal k filmu. Popisoval, jak realizoval své 3 filmy (Mazaný Filip, Tobruk, Nabarvené ptáče), které režíroval. Povídal nám také o tom, jak byl na misích v Afghánistánu. 

Jeho přednáška mi přišla velice naučná. Jsem rád, že jsem si mohl vyslechnout člověka, který má obrovské životní zkušenosti. Pan Marhoul je člověk, který dokázal zanechat na tomto světě pozitivní stopu, která zde bude ještě dlouho. Pro lidi v našem věku mají tato tyto besedy velkou cenu. Dozvíme se něco nového, co jsme sami zatím nezažili.

Moc jsem si tuto besedu užil a je to pro mě velká zkušenost.

Kuba Novák

 

image_6483441--2-.jpg

 

Finišujeme před přijímacími zkouškami

6. 4. 2023

2023_03_Cestovní kancelář

2. 4. 2023

Březnové hodiny zeměpisu jsme z velké části věnovali terciálnímu sektoru hospodářství, konkrétně cestovnímu ruchu. Rozdělili jsme se do 3 týmů, každý z nich představoval jednu cestovní kancelář, která měla připravit itinerář 12denního zájezdu do České republiky pro vylosovanou cílovou skupinu – 8 mladých Nizozemců, 2 páry švýcarských seniorů nebo 2 britské rodiny s dětmi. Ve svém návrhu museli zohlednit požadavky klientů - viz přílohy.

Výstupní katalog měl být vytvořen formou Google dokumentů či prezentací nebo formou Jamboardu.

Tým nejprve musel analyzovat požadavky klientů, vybrat vhodné lokality v rámci České republiky a následně zajišťovat ubytování, vstupy, dopravu atd. Na jeden ze dnů měl také připravit překvapení, které by všichni klienti ocenili.

V týmech musela fungovat komunikace a schopnost se domluvit na základních věcech, každý člen týmu pak musel přispět svým dílem – někdo sháněl informace, jiný pracoval s mapami, někdo psal texty a jiný hledal vhodné ilustrační obrázky či kalkuloval ceny.

Ukázka některých výstupů zde nebo zde.

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

následující »