Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní akce

Příspěvky

2021_01_13_Ochrana druhů v ČR

14. 1. 2021

V rámci environmentální výchovy se zabýváme v současném době ochranou přírody v naší republice. Nejprve  jsme zkoumali důvody a způsoby plošné ochrany území (území chráněná podle české legislativy, biosférické rezervace UNESCO, území chráněná v rámci evropského systému ochrany přírody Natura 2000 - ptačí oblasti a evropsky významném lokality, území chráněná  v rámci Ramsarské úmluvy atd.), nyní jsme se seznamovali s druhovou ochranou. Víme, že v rámci české legislativy rozdělujeme zvlášť chráněné druhy organismů na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené, víme také, že existují tzv. Červené knihy a seznamy.

Naše práce v poslední hodině spočívala v tom, že jsme si měli k vybraným zvlášť chráněným druhům živočichů v české krajině najít důležité informace a ty pak prezentovat pomocí programu WORDART. Jak se nám to podařilo, snadno zjistíte zde.

 

2021_01_04_Naše vánoční prázdniny

11. 1. 2021

Letošní Vánoce byly dlouhé a atypické kvůli pandemické situaci. Přesto jsme si je každý svým způsobem užili. A jak? Zpracovávali jsme to pomocí myšlenkové mapy.

Přikládáme přehled toho, co se v mapách objevilo - např. pro inspiraci nebo pro porovnání - třeba za 2 roky.

Ukázka několika myšlenkových map zde

 

2020_12_Předvánoční terénní fyzika.

7. 1. 2021

Předvánoční terénní fyzika

Na fyzice jsme probírali rychlost a s ní spojené počítání. Jednou jsme si to šli procvičit ven. Rozdělili jsme se na týmy po čtyřech. Vzali jsme si pásmo a cokoliv co, dokáže měřit čas. Pásmem jsme si naměřili 30 m.
Protože jsme běželi tam a zpět, tak nám to vyšlo na 60 m. Změřili jsme si čas našeho běhu a zapsali ho. Ve škole jsme to přepočetli na m/s. Každý tým si zprůměroval své výsledky.

Tomáš Procházka, Tereza Loužecká

 

2020_12_14_Převánoční hudebka

5. 1. 2021

Předvánoční hudební výchova

Ve škole o hudební výchově jsme hráli na hudební nástroje, protože jsme, bohužel, nemohli zpívat. Tak jsme si alespoň zahráli. Hráli jsme Pásli ovce valaši. Používali jsme různé hudební nástroje  -  od ozvučných dřívek, přes xylofon, rumba koule a tamburíny až po triangl. Paní učitelka nás doprovázela na piano. Bylo to velké zpestření celého dne, moc nás to bavilo a rádi si to zopakujeme, snad už i se zpěvem.

Terka Loužecká

Záznam našeho koncertu zde

 

2020_12_16_Velkoplošná chráněná území v našem Padletu

23. 12. 2020

V rámci předmětu Environmentální výchova se v poslední době zabýváme důvody a principy ochrany přírody. V týmech jsme přemýšleli o tom, proč je potřeba se ochranou přírody zabývat, jak se vyvíjel vztah člověka k přírodě v průběhu času, co nám příroda nabízí (jaké služby nám poskytuje, aniž bychom si to často uvědomovali), co je krásného na přírodě v naší republice a co ji konkrétně můžeme ohrožovat.

Následně jsme se začali zabývat principy ochrany přírody u nás a seznámili se s tím, že nejcennější a nejzachovalejší části se snažíme ochraňovat formou velkoplošných i maloplošných chráněných území.

A pak nás čekala samostatná práce, kterou jsme si již jednou zkusili při přírodopisu.

 

2020_11_30_Cesta kolem světa se zlomky

1. 12. 2020

Na závěr kapitoly o zlomcích, při které jsme se učili o jejich významu, využití i vlastnostech, kdy jsme trénovali schopnost je porovnávat, krátit, rozšiřovat, sčítat, odčítat, násobit i dělit a kdy jsme je využívali pro znázorňování a počítání reálných situací, na nás čekala záludná věc - CESTA KOLEM SVĚTA.

Naším úkolem bylo postupovat podle instrukcí a postupně řešit zadané úlohy, při kterých jsme museli prokazovat zlomkové znalosti a tím získávat písmena do hesla, pomocí něhož jsme mohli vstoupit do síně slávy - to se ovšem každému nepodaří. Cesta kolem světa je totiž náročná a čeká na ní prostě spousta nástrah, které zvládnou jen Ti nejpřipravenější z připravených. 

Několik důkazů o tom, co nás čekalo najdete zde.

 

2020_11_13_Naše distanční výuka

13. 11. 2020

Jako třída jsme se shodli na tom, že koukat 45 minut  do počítače je pěkná nuda, skoro se nám chce spát. Co nás ale baví, jsou interaktivní věci, při kterých je zábava a nenudíme se.

Moc nás baví UMIMECESKY.CZ, kde hrajeme závody a soutěžíme, kdo bude první v cíli. Děláme také JAMBOARD je něco jako interaktivní prezentace, kde se dají přesouvat věci, psát lístečky a dávat obrázky. Děláme to se spoustou učitelů a baví nás to.

KAHOOT.IT  je další program, který využíváme. Je to kvíz, kde odpovídáme na otázky na téma čehokoliv a soutěžíme s celou třídou. KAHOOT.IT nám počítá body, jak za správnost odpovědi, tak i za rychlost. Také máme někdy za úkol KAHOOT kvíz připravit pro ostatní.

Taky nás bavilo vytváření komiksu pomocí STORYBOARDTHAT.COM z našich prázdnin. Hodně nás zaujal i soubor her HRAJOZEMI.CZ, kde jsme pomáhali detektivovi řešit různé problémy týkající se vody, energie, jídla apod.

Pomocí programu FLIPPITY.NET a LEARNINGAPPS.ORG jsme unikali z mořských hlubin žralokům, když jsme probírali v přírodopise paryby.

V NEARPOD.COM jsme se formou 2 lekcí seznamovali s rybami – koukali jsme na videa, pracovali s texty a prezentacemi a ke každému zdroji informací řešili úkoly – pak jsme dostali závěrečnou zprávu o tom, jak se nám dařilo.

S našimi rybami jsme se seznamovali pomocí krátkých videí a následně jejich rody uspořádávali do obrázku pomocí WORDART.COM.

Matematiku jsme si spojili při jednom úkolu s QR KÓDEM, který jsme si museli na základě svých odpovědí dokreslit, abychom po jeho následném přečtení zjistili, zda je vyřešený dobře nebo ne.

Také práci se zlomky procvičujeme pomocí různých aplikací – např. THETQUIZ.COM, UMIMEMATIKU.CZ, SKOLASNADHLEDEM.CZ, ONLINECVICENI.CZ, pracovní listy využíváme např. z MATH-DRILLS.COM,  …

Moc nás to baví, ale už se těšíme do školy 

Tereza Loužecká a Tomáš Procházka  

Fotodokumentace - zde

 

2020_11_02_Naše podzimní prázdniny

5. 11. 2020

V rámci rozvoje schopnosti vybírat klíčové informace a dále je kreativně zpracovávat, jsme se rozhodli, že představíme ostatním svoje podzimní prázdniny pomocí komiksů, které jsme vytvářeli pomocí programu STORYBOARDTHAT. Jak se nám to povedlo, můžete sami posoudit v galerii:  zde

 

 

2020_11_05_Hodnocení říjnové distanční výuky

5. 11. 2020

V říjnu jsme 8 pracovních dnů strávili místo ve škole při distanční výuce - čekalo na nás několik online hodin z matematiky, českého jazyka a angličtiny a také spousta úkolů z ostatních předmětů. Jak jsme se se vším vypořádali? jak jsme spokojeni se svou vlastní prací? Máme s něčím problémy? 

To vše je možno vyčíst z anketních otázek, které najdete v další části článku.

 

2020_09_25_Den pro svatého Václava. Den pro Ekotým. Den pro Senát.

30. 9. 2020

Na den pro svatého Václava byli někteří na orientačním běhu a pak s paní ředitelkou ve třídě, jiní na Ekotýmu nebo žákovském senátu. 

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

následující »