Jdi na obsah Jdi na menu
 


2020_01_14_Zadání samostatných prací pro 2. pololetí

14. 1. 2020

 

 

Samostatné práce pro žáky 6. C

2. pololetí šk. roku 2019-2020

 

V průběhu 2. pololetí zpracuje žák na zvolené téma z nabídky 3 samostatné práce

(ze 4 nabízených si vybere 3):

 

 1. lapbook
  • zvolené téma bude zpracováno přehledně, součástí bude aktivita pro čtenáře;
  • autor si dá záležet na grafickém ztvárnění,
  • autor uvede zdroje, z kterých čerpal

 

Zdroje informací:

https://www.pancelcino.cz/lapbook/

http://ucitelky.weebly.com/co-je-lapbook.html

https://www.youtube.com/watch?v=X4h8VKRjuSU

https://www.youtube.com/watch?v=uquNEP49uk4

 

 1. prezentaci v PowerPointu případně v jiném prostředí (např. Prezi, …)
  • prezentace bude obsahovat alespoň 8 slidů včetně obálky a zdrojů informací
  • prezentace bude mít logickou strukturu, grafickou úpravu, přiměřené množství textu (ne princip Ctrl C à Ctrl V)
  • součástí práce je prezentování výstupu ostatním

 

Zdroje informací:

https://www.youtube.com/watch?v=hxqpaJBq614 – jak správně zpracovat prezentaci

https://www.youtube.com/watch?v=MM8AP6nPWJk&vl=cs – jak správně udělat prezentaci

https://www.youtube.com/watch?v=CtIZzcYj4-c – jak správně vytvořit prezentaci

https://www.youtube.com/watch?v=buJHP01XOQM – PowerPoint pro začátečníky

https://www.youtube.com/watch?v=yLhUfmn4ELs – jak nemá vypadat prezentace, nejčastější chyby

https://www.youtube.com/watch?v=bhqZQiwhDHY&index=7&list=PLSv9v4wuOME_ExgLaT0nfarRpUFWoejp3 – jak správně prezentovat z projektoru

 

 1. badatelská aktivita (je možno ji zpracovávat samostatně, případně ve dvojicích či trojicích)
  • bude přehledně zpracována a bude obsahovat
   • volbu tématu
   • výzkumnou otázku (může jich být více)
   • hypotézy
   • popsaný a realizovaný postup na zjištění odpovědi a pravdivosti hypotéz
   • shrnutí a závěry

 

Zdroje informací:

http://badatele.cz/cz/jak-na-to

 

 1. hra nebo výuková pomůcka
  • bude použitelná při výuce daného tématu
  • může být desková, karetní, simulační, terénní, pohybová, …

 

Na každý typ výstupy si může (ale nemusí) zvolit jiné téma.

 

V průběhu roku si budeme představovat pravidla a postupy pro ztvárňování jednotlivých typů výstupů, budeme modelovat práci v jednotlivých fázích zpracování tématu.

 

Témata:

 
 • Houby
 • Lišejníky
 • Řasy
 • Prvoci
 • Žahavci
 • Ploštěnci
 • Hlísti
 • Kroužkovci
 • Měkkýši – plži
 • Měkkýši – mlži
 • Měkkýši – hlavonožci
 • Korýši
 • Pavoukovci – pavouci
 • Pavoukovci – roztoči
 • Stonožky a mnohonožky
 • Hmyz – brouci
 • Hmyz – motýli
 • Hmyz – blanokřídlí
 • Hmyz – dvoukřídlí
 • Hmyz – jepice, pošvatky, chrostíci
 • Hmyz – vážky
 • Hmyz – polokřídlí (ploštice a stejnokřídlí)
 • Hmyz – rovnokřídlí (kobylky, sarančata, cvrčkové)
 • Úhel
 • Trojúhelník
 • Osová souměrnost kolem nás
 • Krychle a kvádry (vlastnosti, využití v praxi,…)
 • Paměť
 • Metody efektivního učení
 • další – dle individuální domluvy